Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułTeoria sprawiedliwości międzynarodowej: prawa człowieka contra suwerenność?
Nazwa czasopisma Polski Przegląd Dyplomatyczny
Numer t. 5, nr 3
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2005
Strony: 95-117
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka