Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSpołeczność międzynarodowa czy wspólnota międzynarodowa?
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer nr 9
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2005
Strony: 34-50
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka