Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHugo Grocjusz i hipoteza etiamsi daremus, non esse Deum
Nazwa czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne
Numer 1/2006
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2006
Strony: 203-213
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka