Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHistoria Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a spór uniwersalizm-relatywizm
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XV
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2006
Strony: 519-533
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka