Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHumanitarian intervention: threat to international order, moral imperativ, or customary norm in statu nascendi?
Nazwa czasopisma Polish Yearbook of International Law
Numer t. 27, 2004-2005
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2005
Strony: 33-48
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka