Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 5/2006
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 32-47
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka