Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDemokratyczny pozytywizm? (na marginesie książki Jürgena Habermasa, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego)
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 5
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 73-86
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka