Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułTortury jako problem filozoficzno-prawny?
Nazwa czasopisma Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, Gdańskie Studia Prawnicze, Księga Profesor Urszuli Jackowiak
Numer t. XVII
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2007
Strony: 627-637
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka