Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKodeks Etyki Muzeów ICOM - charakterystyka teoretyczno- i filozoficzno-prawna
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Muzealne. Prawo Muzeów
Numer w druku
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 0
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka