Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOpinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Nazwa czasopisma Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu
Numer -
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 74-76
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka