Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułEtyka doradcy prawnego władz publicznych (na przykładzie afery tzw. Torture Papers)
Nazwa czasopisma Przegląd Sejmowy
Numer 6/2007
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka