Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFilozofia prawa międzynarodowego?
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 2/2007
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 16-29
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka