Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKontrowersje wokół tzw. obrony przez kulturę - okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca czy nadużycie prawa do obrony
Nazwa czasopisma Przegląd Sądowy
Numer 6/2007
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 26-36
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka