Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNa marginesie wydarzeń w Nangar Khel: respondeat superior?
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIX (w druku)
[autor:] J. Zajadło,P. Zajadło-Węglarz
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka