Publikacja typu: Udział w konferencjach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytuł5th European Colloquium on Maritime Law Research
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Ateny 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego

Podczas konferencji, odbywającej się w dniach 29-30 maja 2008 r. w historycznym budynku Starego Parlamentu w sercu Aten, naukowcy z całej Europy zajęli się tematyką prawnych aspektów konkurencji w morskim prawie przewozowym i konkurencji w sektorze portów morskich. Drugi dzień konferencji poświęcono zagadnieniom równowagi pomiędzy regulacją prawną a wolnością umów w transporcie morskim. Jest to szczególnie istotna kwestia rozważana przez UNCITRAL podczas prac nad projektem konwencji o międzynarodowym przewozie towarów w całości lub części drogą morską.