Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWyłączenia porozumień żeglugowych
[w:] Wyłaczenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce
[red:]  A. Jurkowska, T. Skoczny
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska, M. Nesterowicz
Wydawnictwo: Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miasto: Warszawa 2008
ISBN: 978-83-61276-10-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego