Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUbezpieczeniowy samorząd gospodarczy
[w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz
[red:] Z. Brodecki, M. Serwach
[autor:] M. Adamowicz
Wydawnictwo: Zakamycze
Miasto: Kraków 2005
Strony: 566- 587
ISBN: 83-7444-054-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego