Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUbezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne-analiza porównawcza
[w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
[autor:] M. Adamowicz
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 5-16
Nr wydania: 3
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego