Publikacja typu: Referaty
TytułZgodność ochrony morza z praktyką
Na konferencji: Komisja Prawa Morskiego PAN, Urząd Morski w Gdyni
[autor:] D. Pyć
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego