Publikacja typu: Referaty
TytułZintegrowane zarządzanie w obszarze Morza Bałtyckiego
Na konferencji: Prawo jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Uniwersytet Gdański
[autor:] D. Pyć
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego