Publikacja typu: Referaty
TytułGazociąg Pólnocny - próba sił czy wyjście awaryjne?
Na konferencji: Festiwal Bałtycki UG
[autor:] D. Pyć
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego