Publikacja typu: Referaty
TytułMarginalizacja problemu ubóstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju
Na konferencji: Dni Praw Dziecka, UG Gdańsk
[autor:] D. Pyć
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego