Publikacja typu: Referaty
TytułSystem obszarów chronionych
Na konferencji: Instytut Morski Gdańsk
[autor:] D. Pyć
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego