Publikacja typu: Referaty
TytułMorskie obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim
Na konferencji: w ramach projektu Opracowanie dokumentacji do utworzenia systemu morskich obszarów chronionych o kluczowym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej w najcenniejszych obszarach Bałtyku i jego pobrzeża, Urząd Marszałkowski w Gdańsku
[autor:] D. Pyć
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego