Publikacja typu: Referaty
TytułEuropejska strategia morska
Na konferencji: Europejskie instrumenty ochrony zasobów morza, Hel - Stacja Morska
[autor:] D. Pyć
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego