Publikacja typu: Referaty
TytułEnergia - nasz kawałek tortu, jak osiągnąć więcej zużywając mniej
Na konferencji: Prawo Nowych Technologii, WPiA UG
[autor:] D. Pyć
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego