Publikacja typu: Referaty
TytułMorskie obszary chronione na morzu otwartym
Na konferencji: Komisja Prawa Morskiego PAN, Gdańsk
[autor:] D. Pyć
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego