Publikacja typu: Referaty
TytułZasada zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym
Na konferencji: Prawo Międzynarodowe Publiczne, AE Kraków
[autor:] D. Pyć
Rok: 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego