Publikacja typu: Studia i artykuły
Tytuł Podział kompetencji pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie w świetle Konstytucji dla Europy
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer 14
[red:] A. Szmyt
[autor:] O. Śniadach
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej