Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWarunki dopuszczalności skargi zbiorowej w systemie Europejskiej Karty Społecznej
[w:] Polska i Rada Europy
[red:]  H. Machińska
[autor:] K. Łasak
Wydawnictwo: Biuro Informacji Rady Europy
Miasto: Warszawa 2005
ISBN: 83-917779-9-5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego