Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWolność wyrażania opinii a wybory parlamentarne
Wyrok: ETPC w Strasburgu
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
[autor:] K. Łasak
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego