Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułCzy polski system rehabiltacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zgodny z uchwałami Międzynarodowej Organizacji Pracy?
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIII
[autor:] K. Łasak
Miasto: Gdańsk 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego