Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo polskie a prawo wspólnotowe w zakresie wolności związkowej
[w:] Acquis communatauire "Zatrudnienie i ochrona socjalna"
[red:] Z. Brodecki
[autor:] K. Łasak
Wydawnictwo: Lexis Nexis
Miasto: Warszawa 2004
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego