Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZakres zakazu pracy przymusowej w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIV
[autor:] K. Łasak
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego