Publikacja typu: Referaty
TytułEmployement: A Chance for Socialisation
Na konferencji: ILO Subregional Seminar on Disabilities Policies
[autor:] K. Łasak
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego