Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHistorycznoprawne aspekty rozwoju wolności związkowej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XV
[autor:] K. Łasak
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego