Publikacja typu: Referaty
TytułCombating Social Exclusion
Na konferencji: ILO Interregional Seminar ob Economic Grothe, Employement and Poverty Reduction
[autor:] K. Łasak
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego