Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułTraktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz
[red:] Z. Brodecki
[autor:] Z. Brodecki,S. Majkowska-Szulc,M. Tomaszewska,I. Zużewicz - Wiewiórowska, M. Drobysz
Wydawnictwo: Lexis Nexis
Miasto: Warszawa 2006
Nr wydania: 2
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej