Publikacja typu: Referaty
TytułEuropeizacja polskiego prawa stosunku pracy na przykładzie swobody przepływu osób (transgraniczny stosunek pracy)
Na konferencji: Nowe tendencje w dziedzinie przepływu i świadczenia usług w Unii Europejskiej
[autor:] M. Tomaszewska
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy