Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułZasada wolność pracy i zatrudnienia
[w:] Europa sędziów
[red:] Z. Brodecki
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 221- 229
ISBN: 978-837334-737-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Katedry Prawa Pracy