Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułOkres skróconego wypowiedzenia z art. 36(1) k.p. a obowiązek pracowniczego ubezpieczenia społecznego
Wyrok: I UK 315/04
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1/2007
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy