Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułKilka uwag o transgranicznym stosunku pracy i art. 39 TWE na tle orzeczeń prejudycjalnych ETS
[w:] Pytanie wstępne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce
[red:]  C. Mik
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: TNOiK
Miasto: Toruń 2006
Strony: 285-306
ISBN: 978-83-7285-302-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy