Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułSposób zawarcia umowy a umowa przedwstępna
Wyrok: II PK 108/04
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1/2006
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy