Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawa podstawowe i podstawowe prawa socjalne we wspólnotowym porządku prawnym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIII/2005
[red:] J. Zajadło
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 540 – 552
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy, Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa