Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPodstawowe prawa socjalne pracowników w Konstytucji Europejskiej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIV/2005
[red:] A. Szmyt
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 985-998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, Katedry Prawa Pracy