Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMorskie prawo pracy a europejskie prawo wspólnotowe – podobieństwa i różnice
Nazwa czasopisma Sejmik Morski
Numer XVIII/2003
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk-Jastarnia 2003
Strony: 65-92
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy