Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWolność pracy w ujęciu myśli liberalnej i „państwa dobrobytu”
Nazwa czasopisma Studia Europejskie
Numer IV/2000
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Toruń 2000
Strony: 129-145
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy