Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWpływ konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy na rozwój wspólnotowego prawa pracy i jej wkład w ochronę fundamentalnych praw pracowników
Nazwa czasopisma Prawo Morskie
Numer XIV/2000
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy