Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułZasada wolności pracy w świetle unormowań Konstytucji RP w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej
[red:]  C. Mik
[autor:] M. Tomaszewska
Wydawnictwo: TNOiK
Miasto: Toruń 1999
Strony: 329-345
ISBN: 83-87673-68-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy