Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZłe traktowanie dziecka w Europejskiej Karcie Społecznej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Nazwa czasopisma RPEiS
Numer 3
[autor:] K. Łasak
Miasto: Poznań 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego